Samenwerking

Praktijk voor Fysiotherapie Groustra heeft diverse samenwerkingsverbanden. 

Noordwest Ziekenhuisgroep

We werken nauw samen met collega-fysiotherapeuten, orthopedisch chirurgen, urologen en gynaecologen verbonden aan onder andere de Noordwest Ziekenhuisgroep.

Netwerk Orthopedie

Praktijk voor Fysiotherapie Groustra is één van de praktijken in het samenwerkingsverband van de orthopedisch chirurgen van de NoordWest Ziekenhuisgroep en eerstelijns fysiotherapiepraktijken uit de regio's Alkmaar en Den Helder.
Het Netwerk Orthopedie heeft als doelstelling de behandeling van de totale heupprothese, totale knieprothese en voorste kruisbandreconstructie te optimaliseren.
Kelly Sijnesael ,Nathalie Pasma en Linda Klungel hebben hiervoor speciale scholing gevolgd.
Voor meer informatie kunt u in de praktijk vragen naar een van deze 2 fysiotherapeuten.

 

Fys'Optima

Fys’Optima is het grootste landelijke kwaliteitsnetwerk van fysiotherapiepraktijken. Fys'Optima-partners onderscheiden zich door service, kwaliteit en transparantie. Het is geen toeval dat een steeds grotere groep patiënten voor een Fys'Optima-praktijk kiest; zij hebben vertrouwen in de expertise en kernwaarden. Dit maakt Fys'Optima een vooraanstaande speler op de Nederlandse zorgmarkt.

Fys’Optima biedt niet alleen facilitaire ondersteuning, maar ook inhoudelijke en structurering van het therapieproces. Daarbij is het uitgangspunt dat actieve fysiotherapie en zelfmanagement centraal staan, zonder de waarde van passieve behandelvormen uit het oog te verliezen.

De ontwikkeling van programma’s voor doelgroepen en software om informatievoorziening en thuistraining te professionaliseren is dan ook een belangrijke toevoeging binnen het Fys'Optima netwerk.

 

FysioNetwerk Nederland (FNN)

FysioNetwerk Nederland (FNN) is een landelijke organisatie van meer dan 80 fysiotherapiepraktijken die met elkaar samenwerken aan optimale fysiotherapeutische training, behandeling en begeleiding. Door samenwerking sterk!

Wij staan voor:

  • Transparante individuele fysiotherapie naar hedendaagse inzichten.
  • Goede informatievoorziening.
  • Heldere therapie- en trainingsopbouw.
  • Professionele ondersteuning om begeleidende training voor u in de thuissituatie mogelijk te maken (o.a. middels ons FysioWorkout systeem).
  • Speciale trainingsprogramma’s voor bijvoorbeeld Rugklachten, Nekklachten, Diabetes en COPD.
  • Ontwikkeling: FysioNetwerk blijft de relevante ontwikkelingen in het vakgebied van de fysiotherapie uiteraard op de voet volgen. Behandelmethodes worden aangepast indien nieuwe inzichten daar aanleiding toe geven.

Uiteraard is elk individu en elke patiënt uniek. Kookboekfysiotherapie is dus onmogelijk. De fysiotherapie en training zal altijd voor u op maat worden gemaakt.

Diabetescirkel Kop van Noord Holland

De Diabetescirkel Kop van Noord-Holland (DC) is opgericht door de huisartsen in de regio Kop van Noord-Holland. De DC ondersteunt de huisartsen in het geven van goede zorg aan de diabetespatiënten.

Gerald Groustra is binnen onze praktijk gespecialiseerd in het geven van beweegprogramma's Diabetes.

 

ClaudicatioNet

Landelijk netwerk looptherapie. ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland.

Kelly Sijnesael is binnen onze praktijk gespecialiseerd fysiotherapeut op het gebied van perifeer vaatlijden en aangesloten bij ClaudicatioNet. Voor looptherapie kunt u bij haar terecht. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

 

Logo

Alle aangesloten ParkinsonNetzorgverleners zijn gedreven om mensen met parkinson de best mogelijke zorg te bieden, ze te zien als partner en te werken volgens de richtlijn ‘Multidisciplinaire behandeling in de ziekte van Parkinson’.

Wij geloven ook dat de beste zorg ontstaat door specialisatie, het heel goed zijn in één ding in plaats van een beetje goed zijn in alles. Omdat ParkinsonNet inmiddels een landelijke dekking van gespecialiseerde paramedici heeft, hanteert Parkinsonnet voor deze groep een selectiebeleid. Op basis van kenmerken uit het ParkinsonNetzorgverlener profiel maken zij een zo goed mogelijke selectie van alle paramedici die zich aanmelden.                                  Nathalie Pasma is binnen onze praktijk Parkinsonfysiotherapeute.

 

COPD Netwerk Alkmaar

Voor het begeleiden van oefengroepen COPD is aanvullende scholing gevolgd en werken we samen met het COPD Netwerk Alkmaar van de NoordWest Ziekenhuisgroep.

Door samen te werken maken we gebruik van elkaars expertise en zijn we in staat om voor onze groep praktijken een standaard te ontwikkelen, die zich onderscheidt en waarborg geeft voor kwaliteit en doelmatig handelen. Dit is belangrijk voor verwijzend huisartsen, hun praktijkondersteuners en specialisten, wanneer zij u, hun patiënten dus, willen doorverwijzen voor deelname aan een beweegprogramma. Een beweegprogramma dat wetenschappelijk verantwoord is en vanuit kostenperspectief niet meer kost dan strikt noodzakelijk is.

Keurmerk

Wij zijn een onafhankelijke stichting met de ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan. Daartoe faciliteren dataverzameling en het proces van ‘leren en verbeteren’.

Het Keurmerk zorgt ervoor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.

 

Zorg1 Lage Rug Programma

In Praktijk voor Fysiotherapie Groustra bieden we een complete aanpak aan voor lage rugpijn. De patiënt wordt door de behandelend fysiotherapeut ingedeeld in een licht, midden of uitgebreid programma. Bij deze indeling kijkt de fysiotherapeut wat het best passende programma is voor de patiënt, om de vastgestelde doelen te behalen.
Het Lage Rug Programma bestaat uit een combinatie van fysiotherapeutische behandelingen, training, voorlichting, coaching, digitale informatie en begeleiding op afstand.
Als team wordt nauw samengewerkt om vanuit de ernst van de klacht gerichte zorg te kunnen bieden, met een op maat rugprogramma.
Informeer over het Lage Rug Programma bij uw behandelend fysiotherapeut.

NIEUW: 

Zorg 1 Nekklachten

Zorg 1 Schouderklachten