Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut of als u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of een medewerker met u is omgegaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of, als u dat prettiger vindt, met iemand anders binnen onze praktijk, zoals de kwaliteitsfunctionaris (Josefien van der Zon) of de praktijkeigenaar (Gerald Groustra). Wij zijn altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken.

Als een gesprek met uw fysiotherapeut niet heeft geholpen, dan kunt u ervoor kiezen om een klacht in te dienen. Meer informatie vind u op de website van De Fysiotherapeut

Klachtenregeling KNGF