Directe toegang

U heeft geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut.
Natuurlijk mag u eerst een afspraak maken met uw huisarts, maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel.
De huisarts blijft wel een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogeheten screening uit. Dit betekent dat hij/zij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij/zij u bijvoorbeeld adviseren naar de huisarts te gaan.

Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut, dan kan hij/zij, of één van zijn/haar collega's, in overleg met u aan de slag met een uitgebreider onderzoek van uw klachten en samen met u een plan van aanpak maken. Meestal is de eerste zitting gevuld met deze inventarisatie en volgt in de volgende zittingen de feitelijke behandeling.

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.