Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit de praktijk
 • Mobiele telefoons dienen tijdens de behandeling te worden uitgeschakeld
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (zoals auto, fiets, scootmobiel, bromfiets)
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk tenzij deze nodig zijn om mobiel te blijven (bv. blinde geleidehond)
 • Wij verwachten van onze cliënten dat zij de door ons gewenste hygiëne in acht nemen. Dit houdt in dat uw lichaam "schoon” en gewassen is en geen hinderlijke (transpiratie)geuren bevat
 • Indien gewenst kunt u gebruik maken van de door ons beschikbaar gestelde douchegelegenheid voorafgaand aan of na de behandeling c.q. oefentherapie
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Niet nagekomen afspraken

Afspraken dienen tenminste 24 uur voor de afgesproken behandeling te worden afgemeld (dit kan ook op het antwoordapparaat).

Niet of niet tijdig afgezegde afspraken kunnen bij u als patiënt in rekening worden gebracht.

Betalingsregeling

 • De factuur van de behandeling wordt indien mogelijk ingediend bij de verzekering
 • Als u niet of niet voldoende verzekerd bent dient u de rekening zelf te voldoen
 • De praktijk heeft de facturatie uitbesteed aan Infomedics dus als u de factuur zelf dient te voldoen zal Infomedics dit verzorgen
 • Dit betekent dat u een nota krijgt van Infomedics die aan hen voldaan dient te worden
 • Meer informatie vindt u op de website van Infomedics