Over ons

Praktijk voor fysiotherapie Groustra is een functionele praktijk met specialisaties in Anna Paulowna, gemeente Hollands Kroon. Wij verstrekken zorg op maat, in een vertrouwde sfeer die kenmerkend is voor onze praktijk en aansluit bij de wensen van onze patiënten. In een moderne setting is er ruimte voor behandeling van de meest voorkomende aandoeningen en aandoeningen die de nodige expertise vragen.

Naast curatieve zorg is er ook veel aandacht voor preventieve zorg in de vorm van beweegprogramma’s.

Beroepsinhoudelijk streven wij naar optimale zorg, die wij jaarlijks toetsen en uitbreiden door het intensief volgen van bij- en nascholingen.

Met alle zorgverzekeraars van onze patiënten zijn contractuele afspraken gemaakt. Die afspraken gaan over, de door ons gegarandeerde, meest optimale vorm van zorg. In veel gevallen kan dit voor onze patiënten een meerwaarde opleveren van het door hen afgesloten verzekeringspakket. Voor ons een beloning die ons in staat stelt deze vorm van hoogwaardige zorg te continueren.

Praktijk voor Fysiotherapie Groustra zal zich nog meer gaan toeleggen op het intensiveren en uitbreiden van specialisaties binnen het vakgebied. Om een brede toegankelijkheid te creëren zonder hierbij ons karakter van laagdrempelige praktijk te veranderen.

Te denken valt aan het uitbreiden van ons aanbod op het gebied van (groeps-)trainingen voor specifieke doelgroepen, zoals obesitas, hartrevalidatie, claudicatio intermittens en valpreventie.

Voorlichting, begeleiding en preventie zijn voor ons belangrijke speerpunten. Daarnaast willen wij financieel een solide onderneming zijn die deze processen kan bekostigen.

Ons doel is om met verwijzers en collega’s nog meer tot afspraken te komen die de samenwerking bevorderen.

Onze praktijk streeft naar een intercollegiaal samenwerkingsverband in onze regio, in het kader van ketenzorg, maar ook andere vormen, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars specialismen.