Kwaliteit

Wij hechten veel waarde aan kwaliteit. Het actief bezig zijn met kwaliteit en het borgen hiervan is verankerd in onze organisatie en bedrijfsvoering. Dit uit zich in persoonsgerichte omgang, aandacht voor veiligheid, hoge professionele standaarden en transparantie van ons handelen.

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk, staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL).

Plus- en voorkeurspraktijk

Groustra Fysiotherapie heeft de hoogste kwaliteitsstatus.

Wij zijn:

 • Zilveren Kruis/Achmea-pluspraktijk
 • VGZ-intensiefpraktijk
 • Menzis Profiel 3 praktijk
 • CZ-Transparantie Module praktijk

Dit zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan. Met aanvullende programma's zoals Zorg 1. Of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit. Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten en het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen zijn de betere bereikbaarheid, de ruimere openingstijden en de kortere wachttijd.

 

                        

 

HKZ-certificering

Onze praktijk is sinds 2011 in het bezit van het HKZ-kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat Fysiotherapiepraktijken.

Om dit certificaat te behouden wordt periodiek een audit uitgevoerd door een externe organisatie.

HKZ

Onder begeleiding van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling (HKZ) in de Zorgsector is in samenwerking met zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars in maart 2005 een certificatieschema voor fysiotherapiepraktijken ontwikkeld.

De Stichting HKZ is een instantie die zich richt op duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Centraal daarin staat het HKZ kwaliteitskeurmerk.

Aan de hand van het HKZ certificatieschema kan een fysiotherapiepraktijk zijn kwaliteit (verder) verbeteren. In het schema zijn normen uitgewerkt voor de kwaliteit van een fysiotherapiepraktijk.

De normen zijn gebaseerd op het eerdere keurmerk fysiotherapie dat in het verleden door het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) is ontwikkeld. Het voldoen aan de normen leidt tot het behalen van een HKZ certificaat (oftewel het HKZ keurmerk).

Certificering

Het staat individuele praktijken vrij om zelf een traject van certificering in te gaan. Certificering is niet verplicht. Als men er voor kiest om een kwaliteitssysteem op te zetten conform de normen in het HKZ certificatieschema, legt dit zware eisen aan de praktijk, om zoveel mogelijk te garanderen dat de patiënt de best mogelijke zorg- en dienstverlening ontvangt. De kern van certificatie: het voor jezelf expliciet maken wat je doet en dat aan buitenstaanders kenbaar en toetsbaar maken.

 

Fys'Optima

Voor het HKZ-kwaliteitsmanagementsysteem voor Fysiotherapiepraktijken zijn we in 2013 toegetreden tot het multi-site certificaat van Fys’Optima.

 

Nascholing

Via bij- en nascholing blijven wij op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in ons vak en houden wij onze kennis up-to-date.

Hieronder vindt u een overzicht van de bij -en nascholingen die succesvol zijn afgerond.

In 2020 zijn de volgende opleidingen gevolgd en afgerond:

 • Nathalie Pasma heeft de Masteropleiding in de Geriatrie Fysiotherapie afgerond
 • Martine Dekker heeft de opleiding Acceptance and Commitment Therapy bij pijn gevolgd

In 2019 zijn de volgende opleidingen gevolgd:

 • Linda Klungel heeft de opleiding tot schoudertherapeut afgerond
 • Gerald Groustra heeft de opleiding EPTE (Echogeleide Percutane Electrolyse Therapie) gevolgd
 • Martine de Jong heeft de opleiding Kinderorthopedie bij het SOMT afgerond 
 • Nathalie Pasma is gekwalificeerd om deel te nemen aan het Parkinson Netwerk

In 2017 en 2018 zijn onder meer de volgende opleidingen gevolgd:

 • Nathalie Pasma vervolgt de Masteropleiding in de Geriatrie
 • Kelly Sijnesael heeft de opleiding Handtherapie gevolgd
 • herhalingscursussen Bedrijfshulpverlening en AED (jaarlijks)
 • scholing van het Netwerk Orthopedie (Samenwerkingsverband met de orthopedisch chirurgen van de NoordWest Ziekenhuisgroep)
 • Christian Rens heeft de opleiding bij het GPA tot Erkend Golffysiotherapeut gevolgd

In 2016 zijn de volgende opleidingen gevolgd:

 • Nathalie Pasma is begonnen aan de Masteropleiding in de Geriatrie
 • echografische specialistencursus (Gerald Groustra)

In 2015 zijn de volgende opleidingen gevolgd:

 • Echografie sportletsels (Gerald Groustra)
 • In Balans-traject voor senioren (Kelly Sijnesael)
 • SOMT State of the art schouder (Christian Rens)
 • Training motivational interviewing (Kelly Sijnesael)
 • vervolgcursussen schouder (Desiree Hoog) en Dry Needling (Desiree Hoog en Martine Dekker)

In 2014 zijn de volgende opleidingen gevolgd:

 • Dry Needling Systems fysiotherapeut (Desiree Hoog)
 • Ganganalyse en Looptraining (Kelly Sijnesael)
 • Master opleiding Manuele Therapie (Martine de Jong)