Patiënttevredenheid

 

Uw ervaring is belangrijk voor onze praktijk

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis. Hiermee streven wij ernaar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt, te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is dus van essentieel belang! Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Qualiview (van Qualizorg BV), dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek.

Wilt u ons helpen?

U helpt ons om de dienstverlening binnen onze organisatie te verbeteren. Daarnaast kunnen de resultaten gebruikt worden voor onder andere:

 • het opstellen van keuze-ondersteunende informatie voor consumenten;
 • het leveren van (beleids)informatie aan cliëntorganisaties, overheid en toezichthouders om zo de zorg beter te maken;
 • het ondersteunen van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar.

Vragenlijst

De vragenlijst kan vragen bevatten over de volgende onderwerpen:

 • bejegening;
 • accommodatie;
 • informatievoorziening;
 • behandeling door uw behandelaar en meer...

Deelname betekent:

 • onder meer uw e-mailadres opgeven;
 • het geven van toestemming voor het uitgenodigd worden voor een online vragenlijst;
 • een digitale uitnodiging ontvangen;
 • circa 5 minuten een online vragenlijst invullen;
 • gebruik van onderzoeksresultaten en relevante achtergrondkenmerken.

Vertrouwelijkheid

Het onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door Qualizorg BV en vertrouwelijk gebruik van uw gegevens wordt gegarandeerd.

Als u het onderzoek heeft afgerond, worden uw antwoorden gescheiden van uw persoonsgegevens (niemand weet wat u heeft geantwoord).