Fysiotherapie in 2022

Fysiotherapie wordt voor het merendeel vergoed vanuit aanvullende verzekeringen. Slechts een deel van de vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering.

Zie onderstaand de uitleg bij ‘Beperkte vergoeding vanuit de basisverzekering’.

Uw eigen verantwoordelijkheid

Iedere patiënt in onze praktijk dient op de hoogte te zijn van hoe hij/zij verzekerd is, ook in verband met het eventuele overschrijden van de maximum vergoeding uit de aanvullende verzekering. Dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de praktijk.

U kunt wel bij uw behandelend fysiotherapeut of bij de administratie terecht voor meer informatie en uitleg over basis- en aanvullende verzekeringen.

Beperkte vergoeding vanuit de basisverzekering

Het merendeel van fysiotherapie wordt vergoed vanuit aanvullende verzekeringen.

Een deel van de vergoeding vindt plaats vanuit de (verplichte) basisverzekering.

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder wordt bij ‘chronische aandoeningen’ (bepaalde aandoeningen op een lijst die door de overheid is samengesteld) vanaf de 21e behandeling fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen niet. Deze eerste 20 behandelingen kunnen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering, maar daarbij hangt het er wel van af of deze aanvullende verzekering toereikend is. Een beperkt aantal aanvullende verzekeringen dekt in geval van een ‘chronische aandoening’ wel de eerste 20 behandelingen. Lees dit goed na in uw polisvoorwaarden of vraag het na bij uw zorgverlener. Het is ook zo dat bij aandoeningen die volgens de lijst onbeperkt vergoed worden, de eerste 20 behandelingen slechts eenmalig niet vergoed worden vanuit de basisverzekering. Ook geldt dat wanneer die 20 behandelingen al betaald zijn bij overstappen naar een andere zorgverzekeraar deze niet opnieuw in rekening gebracht worden.

Bij incontinentieproblemen worden de eerste 9 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed, mits uitgevoerd door een geregistreerd bekkentherapeut (zonodig daarna via de aanvullende verzekering). Martine Dekker is in onze praktijk werkzaam en zij is geregistreerd bekkentherapeut.

Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen per aandoening per jaar uit de basisverzekering vergoed. Als meer behandelingen nodig zijn, zullen deze worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering (mits de ouder(s) een aanvullende verzekering heeft/hebben afgesloten). In het geval van een ‘chronische aandoening’ vindt volledige vergoeding plaats vanuit de basisverzekering

Bij Claudicatio Intermittens Fontaine 2 worden sinds 2017 de eerste 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) vanuit de basisverzekering per jaar vergoed voor patiënten met een verwijzing van de huisarts of specialist (zonodig daarna via de aanvullende verzekering). Kelly Sijnesael is in onze praktijk werkzaam en zij is aangesloten bij ClaudicatioNet; hierdoor wordt de genoemde gesuperviseerde looptherapie vergoed

Bij COPD wordt oefentherapie voor verzekerden vanaf 18 jaar voor GOLD stadium 2 en hoger vanaf de eerste behandeling vergoed uit de basisverzekering. Naast de GOLD-classificatie (1 t/m 4) wordt er ook rekening gehouden met de ernst van de symptomen en het aantal/de ernst van de exacerbaties (klasse A t/m D). Er is een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt.

Vraag bij twijfel bij uw fysiotherapeut na of de behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekering staat uitgewerkt in uw polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar, vaak onder fysiotherapie, beweegzorg of paramedische zorg.

Eigen Risico

Fysiotherapie valt NIET onder het verplicht Eigen Risico indien het uit de aanvullende verzekering wordt vergoed.

Fysiotherapie valt WEL onder het verplicht Eigen Risico indien het uit de basisverzekering wordt vergoed (geldt alleen voor verzekerden van 18 jaar of ouder).

Klik hier voor meer informatie over verplicht eigen risico in de basisverzekering.