Pagina: Home › HKZ-certificaat › HKZ-certificering

HKZ-certificering


Onze praktijk is sinds 2011 in het bezit van het HKZ-kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat Extramurale Fysiotherapiepraktijken.

Om dit certificaat te behouden wordt periodiek een audit uitgevoerd door een externe organisatie.

HKZ

Onder begeleiding van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling (HKZ) in de Zorgsector is in samenwerking met zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars in maart 2005 een certificatieschema voor extramurale fysiotherapiepraktijken ontwikkeld.
De Stichting HKZ is een instantie die zich richt op duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Centraal daarin staat het HKZ kwaliteitskeurmerk.
Aan de hand van het HKZ certificatieschema kan een fysiotherapiepraktijk zijn kwaliteit (verder) verbeteren. In het schema zijn normen uitgewerkt voor de kwaliteit van een fysiotherapiepraktijk.
De normen zijn gebaseerd op het eerdere keurmerk fysiotherapie dat in het verleden door het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) is ontwikkeld. Het voldoen aan de normen leidt tot het behalen van een HKZ-ISO 9001 certificaat (oftewel het HKZ keurmerk).

 

Certificering

Het staat individuele praktijken vrij om zelf een traject van certificering in te gaan. Certificering is niet verplicht. Als men er voor kiest om een kwaliteitssysteem op te zetten conform de normen in het HKZ certificatieschema, legt dit zware eisen aan de praktijk, om zoveel mogelijk te garanderen dat de patiënt de best mogelijke zorg- en dienstverlening ontvangt. De kern van certificatie: het voor jezelf expliciet maken wat je doet en dat aan buitenstaanders kenbaar en toetsbaar maken.