Pagina: Home › Plus- en Effectiviteitspraktijk › Plus- en Effectiviteitspraktijk

Plus- en Effectiviteitspraktijk


Groustra Fysiotherapie heeft de hoogste kwaliteitsstatus: Plus- en Effectiviteitspraktijk

Dit zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan. Met aanvullende programma's bijvoorbeeld. Of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit. Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten en het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd.