Pagina: Home › Valpreventie › Valpreventie

Valpreventie


In het kader van zijn afstudeerprojekt kaderhuisarts ouderengeneeskunde, heeft huisarts L.J. Arwert het plan opgevat om een oefenactiviteit op te zetten voor ouderen die bang zijn om te vallen.
De bedoeling is om ouderen die ouder zijn dan 70 jaar en bang zijn om te vallen of al eens gevallen zijn, een oefenprogramma valpreventie aan te bieden in totaal 10 weken, 1x per week.
In het oefenprogramma wordt de lichaamsbalans, de beweeglijkheid, het uithoudingsvermogen en de spierkracht van het lichaam geoefend.
Voorafgaand wordt een aantal testen afgenomen om te zien hoe het met het lichaam gesteld is. Dit wordt later herhaald om te zien hoeveel progressie er geboekt is.

De oefengroep bestaat uit maximaal 6 personen. Tijdens het oefenen wordt gebruik gemaakt van oefenattributen en oefenapparaten.
De bedoeling is om zowel individueel als met de groep te oefenen. De begeleiding is in handen van onze praktijk. Dit is ook de plaats waar geoefend wordt.

Weet u dat valpartijen bij ouderen verstrekkende gevolgen hebben: 70.000 65-plussers worden jaarlijks behandeld op spoedeisende hulp afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen naar aanleiding van een val. De helft daarvan wordt daarvoor opgenomen in het ziekenhuis. Door het vallen vermindert de zelfredzaamheid en kunnen ouderen in een sociaal isolement raken. 

Jaarlijks kost dit de samenleving 725 miljoen euro aan medische kosten en vervolgkosten.