Pagina: Home › Medische trainingstherapie › Medische trainingstherapie

Medische trainingstherapie

Het is ons gebleken dat er bij patiënten behoefte bestaat aan extra begeleiding en de mogelijkheid om te trainen na of tijdens een blessure of handicap. Daarom hebben wij een nazorg traject opgezet. In onze oefenzaal kan er getraind worden onder begeleiding van een fysiotherapeut, die u persoonlijk begeleidt en aandacht geeft bij het doen van grondoefeningen en/of het oefenen met moderne trainingsapparatuur. Er wordt getraind in groepen van maximaal zes personen. Dit gebeurt aan de hand van een persoonlijk oefenschema. Tussentijds zal dit schema worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast. De training duurt één uur en vindt plaats volgens een verantwoorde methode van een warming-up, een persoonlijk oefenschema en een cooling-down.

Nadat u zich bij ons heeft aangemeld zal er eerst een intake worden afgenomen door een fysiotherapeut. Hierin kunnen wij vaststellen wat uw persoonlijke doel is en wat uw eventuele stoornissen en beperkingen zijn, en hoe het met uw conditie gesteld is.
Wij stellen u in de gelegenheid om één maal per week te trainen en wel op maandagavond, dinsdagavond, woensdagochtend en donderdagavond.

Vraag ons om een inschrijfformulier.