Pagina: Home › Osteopathie › Osteopathie

Osteopathie

Chronische rugpijn of nekpijn, uitstralende pijn in arm of been, hoofdpijn, slechte darmwerking, buikpijn. Veel mensen leven met klachten die niet altijd gemakkelijk te behandelen zijn. Soms kan de pijn wel worden bestreden maar de oorzaak niet en komen de klachten steeds terug. In zo’n geval kunt u een osteopaat raadplegen. Een osteopaat is opgeleid om op zoek te gaan naar de oorzaak en de samenhang van een klacht. Zo kan een chronische rugpijn voortkomen uit problemen van de wervelkolom maar ook te maken hebben met buikorganen. Daarom onderzoekt een osteopaat het gehele lichaam en probeert een verband te leggen tussen de klacht en de oorzaak.

De osteopathie gaat uit van de gedachte dat het menselijk lichaam een eenheid is. Dat lichaam bestaat uit verschillende systemen die elkaar in evenwicht houden en heeft een natuurlijk vermogen om storingen te verhelpen. Als het lichaam gezond is gebeurt dat ook.
Is het evenwicht verstoord geraakt door een ongeluk, een ziekte of operatie, stress of slechte voedingsgewoonten dan heeft het lichaam soms hulp nodig om het evenwicht te herstellen.
In de osteopathie gaat het voornamelijk om het losmaken en beweeglijk maken van weefsels zoals bindweefsel, spieren en gewrichten. Ook bloedvaten en zenuwweefsel spelen hierin een belangrijke rol.

Een osteopaat is in staat om te herkennen welke weefsels in het lichaam minder beweeglijk zijn geworden. Het kan zijn dat een osteopaat op een andere plaats behandelt dan de plek waar de klacht zich bevindt. Een osteopaat werkt altijd met zijn handen, hij /zij gebruikt geen apparatuur.
De 5 jarige opleiding tot gediplomeerd osteopaat isparttime en toegankelijk voor artsen en fysiotherapeuten. In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan de veiligheid van de patiënt. Zo kan het zijn dat een patiënt, in zijn eigen belang, wordt doorverwezen naar een arts of medisch specialist.